Fas 6 anys. Tria un llibre


La campanya ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’ vol estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys. Té com a objectius que els nens i les nenes descobreixin les llibreries amb un adult, que se sentin motivats per començar a crear la seva pròpia biblioteca i que aprenguin a donar valor al llibre.

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec/fas6anys/